Kvifor massivtre?

Vi har valgt å bygge huset vårt i massivtre. Sidan tre er ein fornybar naturressurs er det relativt liten miljøpåverknad forbunde med å bygge i dette materialet, føresett at trevirket er henta frå berekraftig forvalta skog. Nokre andre miljøfordelar: 

 • Auka bruk av tre reduserar CO2-utslepp
 • Foredlingsprosessane er ofte basert på fornybar energi
 • Meir bruk av tre og mindre bruk av kunstige materiale gjev betre inneklima
 • Gjenvinning og gjenbruk av treavfall er enkelt og ofte lokalt tilgjengeleg
 • Ubehandla tre av god kvalitet er bortimot vedlikehaldsfritt og krev ikkje bruk av kjemikaliar

Massivtre er ein måte å rasjonalisere og industrialisere bruken av tre som byggemateriale. Massivtre-elementa er treplankar som er lagt ved sida av kvarandre eller i kryss, lagvis og pressa saman med lim, pluggar eller stålstag. Treplankane dannar eit byggelement som normalt er 120 cm breitt og opp til 14 meter langt. Tjukkelsen på elementa varierer med bruksområde.

 • Høg grad av fleksibilitet (arkitektens draum...)
 • Gode brannsikre eigenskapar
 • Lav eigenvekt
 • Gode miljøeigenskapar
 • Enkelt å bearbeide
 • God totaløkonomi

No er teikningane klare (kjem snart på bloggen!) og vi har inngått avtale med Montasje AS, som skal levere og setje opp huset. Hektisk og spennande periode, det er mange avgjerder som må takast no. Til dømes valget mellom aktiv- eller passivhusstandard (kjem òg snart på bloggen!)

H&E

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Bjørvik Miljøhus

Bjørvik Miljøhus

34, Gaular

Familie på fire som skal bygge miljøvenleg hus på vakre Bjørvikneset!

Kategorier

Arkiv

hits