Solcelleanlegg - tekniske spesifikasjonar

Ok, her må vi berre advare på førehand. Dette er teknisk, og kanskje berre for spesielt interesserte ;)

Lågspentnettet i området der vi bygger er eit eldre IT-nett. I dag vert det i hovudsak bygd såkalla TN-nett. Skilnaden på IT-nett og TN-nett ligg i 3-fase systemet.

Eit IT-nett har 230 V mellom kvar av dei tre leiarane i kabelen som kjem inn til huset. Inne i huset brukar ein berre to av leiarane. Eit TN-nett har 400 V mellom dei tre leiarane, og i tillegg ein leiar som er nøytral. Inne i huset tek ein ut berre ein leiar og den leiaren som er nøytral. I begge tilfella får ein 230 V i stikkontaktane, og ein treng ikkje tenke på om det er IT eller TN-nett.

Problemet melder seg dersom ein har teknisk utstyr som brukar 3 fasar, og det gjer varmepumpa som distribuerer golvvarme og varmar opp vatn. Då blir det likevel stor forskjell på om det er IT-nett eller TN-nett, og vi må konvertere straumen frå solcellene til 3 fase IT-nett. Dette kan by på utfordringar fordi IT-nett er svært uvanleg i andre land enn Noreg, og dei store produsentane av solceller og inverterar leverer ikkje utstyr tilpassa IT-nett.

Løysinga vår på dette er at vi brukar 3 inverterar, som lagar kvar sin fase. Så deler vi solcellene inn i tre like store grupper, og kvar gruppe leverer til kvar sin inverter. Dermed klarer vi å lage ein balansert 3 fase med 230 V i kvar fase.

Problem solved, takk til Jørn i Grønn Energi Norge :)

Solcelleanlegget som vert levert av Miljø og Energi AS har desse komponentane (må koplast av autorisert elektrikar):

- 24 stk . Panasonic N235B HIT (høg verknadsgrad og veldig god byggekvalitet)

- 1 stk. SMA SB 5000-TL 1 fase 230V (inverter som omformar frå likestraum til vekselstraum)

- 6mm2 DC-kablar

- DC-brytarskap for utkobling av DC-strengane (brytarar mellom solcellene og inverterane)

- SMA Sunny Home manager monitoreringsverktøy (kan koplast mot det sentrale styringssystemet)

- MC4- koblingar på DC-sida

- Komplett K2-festesytem Solidrail-Alpin medium, som inkluderer:
> Monteringssett til skinnene til festebrakettane
> Festebraketter for montering av modulane til skinnene (20mm mellom modulane)
> Endefester (i topp og botn på taket - 25mm få modulkant til endebeslag mot torvtak)
> Mellomfester i smal versjon (13 mm mellom modulane)
> Skruar med EPDM-pakning som går i bjelkelaget, slik at torvtak og solpanel kjem i same høgde

H&E
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Bjørvik Miljøhus

Bjørvik Miljøhus

34, Gaular

Familie på fire som skal bygge miljøvenleg hus på vakre Bjørvikneset!

Kategorier

Arkiv

hits