Blogg

Artikkel om huset i Teknisk Ukeblad

Hei igjen, kort oppsummert har det siste halve året gått i husfinish, flytting, jobb og småbarn. Ikkje nødvendigvis i den rekkefølga, meir etter innfallsmetoden. No er vi (delvis) på plass i nytt ...

Husbanken Søkerkonferanse 2016

I går var eg på Gardermoen og hadde eit innlegg på Husbanken sin Søkerkonferanse 2016. Vi har fått tilskudd frå Husbanken til å formidle kompetanse om energi og miljø "inn og ut" av prosjektet vårt...

Massive materialvalg... Og litt ventebilder!

Det siste året før vi starta på huset brukte vi mykje tid på planlegging. Vi var sjølvsagt ute etter løysingar som både var innanfor budsjettet vårt og samtidig hadde gode nok miljøeigenskapar. Vi ...

Kledning i kjerneved furu

No er det lenge sidan sist! Tømrarane har vore ferdige utandørs ei stund, og no er elektrikarar og røyrleggarar i gang innandørs før vi støyper golv. Utandørs er kledningen komen på, vindauga er på...

Isolering, isolering, isolering

For å vere heilt ærleg. Er det verkeleg nødvendig med så mykje isolasjon?? Eit lite innlegg om praktiske konsekvensar, og nokon økonomiske, av tekniske krav :-) Altså: Huset vårt vil produsere sin...

Husprosjektet vårt på Vestlandsrevyen!

Tidlegare denne veka vart vi oppringt av NRK, som ville kome og lage ein reportasje om husprosjektet vårt til Vestlandsrevyen. Veldig kjekt:-) Håvard stilte opp, her kan de sjå resultatet.Ein ørlit...

Kostnadar og støtteordningar

Vi har fått nokre spørsmål om kostnadar knytt til det å velge nye energi- og miljøløysingar. Når huset er ferdig og vi får oversikt over totalkostnadane skal vi skrive eit eige innlegg om dette og ...

Isolasjon og framføring av elektriske ledningar

No har det skjedd eindel med huset sidan sist, og vi har hatt fullt opp med å ta stilling til alt frå plassering avstikkontakter til farge på vinduskarmar... Av dei 1950 fargekodane gjekk vi for sv...

Besøk frå VG1 Bygg og Anleggsteknikk

I går fekk vi besøk av tre elevar og to lærarar frå Mo og Øyrane vidaregåande skule på byggeplassen:-) Dei fekk omvising og litt informasjon om materialvalg, byggeteknikk, forventa eigenskapar osv....

Huset vårt kom på ein trailer!

Nei, det er ikkje heilt rett. Det kom på tre trailerar:-) Tysdag midt i middagen kom det tre svære trailerar og fire varebilar frå Montasje AS inn på tunet. Sigurd på 4 år vart rimeleg gira:-) E...

Solcelleanlegg - tekniske spesifikasjonar

Ok, her må vi berre advare på førehand. Dette er teknisk, og kanskje berre for spesielt interesserte ;) Lågspentnettet i området der vi bygger er eit eldre IT-nett. I dag vert det i hovudsak bygd s...

Energiløysingar i huset

Planen for huset vårt er at det i snitt skal produsere like mykje energi som det forbrukar, altså oppfylle krav til nullutslepp-standard. I tillegg har vi nokre element som kjenneteiknar såkalla ak...

Vinteren er over, no skjer det!

Det har skjedd eindel sidan siste bloggpost! No er veg og tomt klar, og grunnarbeidet er så godt som ferdig. Massivtre-elementa og arbeidslaget frå Montasje AS kjem første veka i juni. Fantastisk, ...

Tankar rundt isolasjonsmateriale

Sidan vi skal byggje eit miljøhus, og vi ynskjer at den totale ressursbruken over heile levetida til bygget skal vere så låg som mogeleg, så må vi velje riktige byggematerialer. Dette er litt av gr...

Kvifor massivtre?

Vi har valgt å bygge huset vårt i massivtre.Sidan tre er ein fornybarnaturressurser det relativt litenmiljøpåverknad forbunde med å bygge i dette materialet, føresett at trevirket er henta frå bere...

Velkomen til vår blogg om "prosjekt miljøhus"!

"Vi" ermann og kone, Håvard og Elisabet.Sommaren 2011 flytta vi frå Trondheimtilodelsgarden i Bygstad, Håvard sin heimstad i Sunnfjord. Vi bestemte oss tidleg for å bygge hus på vår favorittplass p...
Bjørvik Miljøhus

Bjørvik Miljøhus

36, Gaular

Familie på fire som skal bygge miljøvenleg hus på vakre Bjørvikneset!

Kategorier

Arkiv

hits