mai 2015

Solcelleanlegg - tekniske spesifikasjonar

Ok, her må vi berre advare på førehand. Dette er teknisk, og kanskje berre for spesielt interesserte ;) Lågspentnettet i området der vi bygger er eit eldre IT-nett. I dag vert det i hovudsak bygd s...

Energiløysingar i huset

Planen for huset vårt er at det i snitt skal produsere like mykje energi som det forbrukar, altså oppfylle krav til nullutslepp-standard. I tillegg har vi nokre element som kjenneteiknar såkalla ak...

Vinteren er over, no skjer det!

Det har skjedd eindel sidan siste bloggpost! No er veg og tomt klar, og grunnarbeidet er så godt som ferdig. Massivtre-elementa og arbeidslaget frå Montasje AS kjem første veka i juni. Fantastisk, ...
Bjørvik Miljøhus

Bjørvik Miljøhus

34, Gaular

Familie på fire som skal bygge miljøvenleg hus på vakre Bjørvikneset!

Kategorier

Arkiv

hits